Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malý Cetín

Základné údaje
Obec leží na Z okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny na ľavostrannej nive a terase Nitry, 10 km JV od Nitry. Prvá písomná zmienka o obci je z r. 1113, kedy bola majetkom zoborského kláštora. Od 15 stor. bola vo vlastníctve Ostrihomského arcibiskupstva. Na majetku hospodárila až do 19. stor. cirk. šľachta, predialisti. V 16. stor. bola časť pôdy v podnájme zemanov z Veľkého Cetína. V r. 1554 obec napadli Turci. Počas jozefínskeho sčítania v r. 1784 - 1787 žilo v obci 217 obyvateľov, z toho 43 šľachticov. Cholera si v r. 1831 vyžiadala 35 a v r. 1849 18 mŕtvych. Obyvatelia obce sa venovali poľnohospodárstvu a zúčastnili sa štrajkov v r. 1928 a 1929. JRD bolo založené v r. 1951.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť