Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolný Štál

Základné údaje
Nachádza sa v strednej časti Žitného ostrova, na južnej hranici hlavnej cesty medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. V chotári sa miestami vyskytujú ešte močiare. Názov obce vo forme Stal sa vyskytuje v listine z rokov 1254 - 1255. Názov Alistál sa vyskytuje vo falošnej listine, ktorá sa hlási do r. 1260, no v skutočnosti pochádza až z konca 14. stor. Pôvodne obec patrila k Bratislavskému hradu, čiže bola kráľovským majetkom. V 14. stor. názov obce vo forme Alistál sa vyskytuje ako prídomok. V 15. stor. obývali obec viacerí šľachtici, medzi nimi príslušníci rodiny Thőkés, Laky, Mátéffy, Petény, Farkas, neskôr sa v obci spomínajú Molnárovci, Szalayovci, v 18. stor. Nagyovci, Bíróovci. Obec až do zrušenia poddanstva zostala šľachtickou dedinou. v r. 1869 v obci žilo 1085 obyvateľov. K obci v r. 1940 pripojili Horný Štál a Tôň. Horný Štál. Vývoj obce Horný Štál bol po spoločných začiatkoch od 14. stor. odlišný. V obci mali majetky príslušníci rodiny Felistáli. V r. 1454 bola obec v majetku rodiny Bazini a Szentgyörgyi. Od nich zálohovaním tu získali majetky príslušníci rodiny Amadé. Tôň sa spomína v listine prvýkrát ako Tunna v r. 1256. Už v stredoveku bola obec majetkom klarisiek zo Starého Budína, neskôr z Bratislavy. Neskôr obec patrila Amadéovcom, Zichyovcom a v 19. stor. aj Pálffyovcom. V r. 1869 tu žilo 299 obyvateľov. V obci Dolný Štál k pamätihodnostiam patrí gotický rím. kat. kostol sv. Martina Biskupa z 15. stor., upravený bol v r. 1746, reformačný kostol pochádza z r. 1786, neskôr bol tiež upravený. Oblastný pamätný dom bol postavený v r. 1848, o čom svedčí vročenie jeho do väzného trámu, v dome s trstinouvou strechou sa nachádza pôvodné zariadenie.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť