Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Lackov

Základné údaje
Leží na Krupinskej výšine v doline Litavice. Chotár rozdelený dolinou Litavice tvoria ploché chrbty z andezitových tufitov, je odlesnený, dubové lesíky sú na strmších úbočiach doliny. Názvy obce: 1341 - Lyzkou; 1350 - Lyzka; 1469 - Lezkowcz; 1773 Lackowo; 1920 - Lackov; maď. Laczkó, Lászlód. Obec sa spomína v r. 1341, keď jej majiteľom bol Balassa, r. 1395 ju vlastnil F. Szécsényi. Minulosť je spoločná s prepošstvom v Bzovíku, pod ktorý patrila. Počas tureckej okupácie veľmi trpela. V 18. stor. patrila študijnej základine. V r. 1715 mala 12 poddanských domácností, r. 1828 žilo v 39 domoch 233 obyv. Zaoberali sa poľnohosp. Najstaršou pamiatkou je zvonica z 19. stor. s dreveným polychrómovaným krížom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť