Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hincovce

Základné údaje
Ležia vo V časti Hornádskej kotliny, 20 km od Spišskej Novej Vsi. Tvoria ju dve pôvodne samostatné obce Hincovce a Trsťany. Hincovce založil Henc, príbuzný spišského prepošta Jakuba. Obec má poľnohosp. charakter. 17. novembra 1989 bola sprevádzkovaná nová budova OÚ, so spoloč. sálou, knižnicou, obradovou miestnosťou. Pôvodný dom smútku prebudovaný na kostol, vysvätený 1992, zasvätený sv. Martinovi. Trsťany - podľa listiny Belu IV. z r. 1258, stará osada, za tatárskeho vpádu spustošená a následne osídlená slovanskými obyvateľmi. K Hincovciam pričlenené v pol. 19. stor. 15. augusta 1992 po rozsiahlej prestavbe bol vysvätený kostol Nanebovzatia Panny Márie. Od r. 1997 sú Hincovce a časť Trsťan splynofikované. Od r. 2001 je obec prihlásená do Programu obnovy dediny. Za získané financie vybudované ihrisko, klzisko, rekonštrukcia rozhlasu, výstavba kanalizácie, ČOV, vodovod. Obec leží v blízkosti Spišského hradu a prírodnej rezervácie Dreveník a Sivá Brada.
M. č.: hincovce, trsťany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť