Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kazimír

Základné údaje
Leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny v nadm. výške okolo 137 m a 151 m. Obec vznikla v r. 1960 zlúčením dedín Malý Kazimír a Veľký Kazimír. Jestvovanie dediny sa predpokladá pred 11. stor. Prvá správa o nej je z r. 1270. Tamojší šľachtici pravdepodobne v druhej polovici 13. stor. si postavili hrad. Okolo r. 1440 vo Veľkom Kazimíri hospodárilo okolo 20 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyv. aj domov výrazne menil. V r. 1600 mala dedina 10 poddanských domov, kúrie zemanov, kostol a faru. V r. 1715 tu žilo 9 poddanských domácností, v r. 1720 už 13 domácností. V miestnom chotári sa nachádzali aj vinice. V r. 1828 bolo 82 domov a 612 obyv., v r. 1900 bolo 522 obyv. Kostol ev. a. v. pochádza zo začiatku 19. stor., kostol rím. kat. postavili v r. 1837, kostol ev. ref. pochádza z konca 19. stor.

Dedina Malý Kazimír vznikla pravdepodobne v 13. storočí. Okrem poddaných v nej žili aj zemania. V r. 1828 bolo 37 domov a 263 obyv., v r. 1900 bolo 220 obyv., v r. 1970 933 obyv.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť