Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Senné

Základné údaje
Leží v hlbokej, úzkej doline potoka Tisovník v SZ časti okresu, na úpätí Krupinskej planiny, 25 km od Veľkého Krtíša. Chotár je značne členitý. Miestnou časťou obce Senné je Príboj. Prvýkrát sa spomína v r. 1249 ako terra Seyna, ktorú kráľ Belo IV. daroval predkom Balassiovcov. Niektoré pramene udávajú, že Senné bolo od 13. stor. do r. 1554 mestečkom s trhovým právom. Obyvatelia boli roľníci a remeselníci, ešte v prvej pol. 20. stor. tu bolo rozšírené tkáčstvo, kamenárstvo a domáca drevárska výroba. Zachovali sa sedliacke domy z 19. - 20. stor. Ev. a. v. kostol po zbúraní staršej stavby postavili v r. 1925. Ev. škola z polovice 19. stor. bola prestavaná v 20. stor. Na fare z r. 1856 je umiestnená pamätná tabuľa Samuela Bodického (1850 - 1919). V Sennom pôsobilo viacero významných osobností.

Na cintoríne sa nachádzajú drevené a kamenné tabuľové náhrobníky s reliéfnym polychrómovaným dekorom miestnej výroby z 19. stor. V obci je pošta, kultúrny dom s pamätnou tabuľou SNP, obchody, športové ihrisko. Obec má dobré komunikačné spojenie do Zvolena, Veľkého Krtíša a Lučenca.
M. č.: príboj, senné.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť