Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kľúčovec

Základné údaje
Nachádza sa v Podunajskej nížine v južnej časti Žitného ostrova. Chotárom preteká Dunaj, Čiližský potok a Čalovský kanál. Prvá písomná správa o obci vo forme Kvlchud sa zachovala v listine z r. 1252, keď kráľ daroval aj toto územie novozaloženému premonštrátskemu kláštoru v Turci. V tomto období existovali dve dediny s týmto názvom a obývali ich kráľovskí služobníci, vyrábajúci vozy. V 15. stor. v obci boli aj šľachtické majetky. V druhej polovici 16. stor. ju nachádzame medzi majetkami Ostrihomského arcibiskupstva. V druhej polovici 18. stor. sa dostala obec do majetku náboženskej základiny. V r. 1869 obec mala 381 obyvateľov. Pôvodne sa zaoberali poľnohosp., no rozšírené bolo aj prievozníctvo a povozníctvo. Pamätihodnosťou obce je v klasicistickom slohu postavený reformačný kostol, ktorý má aj niektoré barokové prvky. Kostol v r. 1885 prestavali. Vnútorné zariadenie kostola pochádza z 19. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť