Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Olcnava

Základné údaje
Leží na pravom brehu Hornádu pri hlavnej železničnej trati, južne od Spišského Podhradia. V listine kráľa Karola Róberta s Anjou z r. 1312 vystupuje obec pod názvom ALCZWNO. Založenie obce súvisí s panstvom Richnavského hradu, pre ktorý Olcnava a okolité obce vytvárali hospodárske zázemie. Po jeho zániku sa dostala do domény Spišského hradu. Hlavným zamestnaním bolo a je poľnohosp. Obživu poskytovala aj práca na železnici a v kameňolome, kde sa aj v súčasnosti vyrába kamenná drť na cesty a stavby, firmy: čistenie kontaminovanej zeminy, výroba pecí na drevo, pokrývanie striech. Po r. 1989 rozvoj súkromného podnikania. Obec je plynofikovaná, vodovod a kanalizácia vo výstavbe. V intraviláne obce je slabo mineralizovaná voda bez väčšieho využitia. V chotári v lokalite Blatná a Zahura sú 3 chovné rybníky s rozlohou do 0,5 ha. Rím. kat. Kostol Narodenia Panny Márie, vysvätený r. 1995. Aktívny je cirkevný zmiešaný spevácky zbor. Každoročne sa konajú folklórne slávnosti.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť