Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hrhov

Základné údaje
Obec leží na JV svahoch Slov. krasu v doline potoka Turňa. Na severe a na juhu ohraničujú obec planiny Horného a Dolného vrchu. Chotár v kotline tvorí smerom na sever niva a smerom na juh nadobúda charakter pahorkatiny až vrchoviny. Planiny sú zalesnené dubovo-hrabovým lesom, na svahoch rastie buk a borovica. Na Krasovej stráni rastie endemit rumenica turnianska. Obec sa vyvinula zo starej kráľovskej osady, kde bol hospodársky dvor na uskladňovanie dávok z panstva Turňa. V r. 1263 niesla názov Gurgeu. Koncom 14. stor. patrila Bebekovcom a od 16. stor. striedavo viacerým zemepánom. V r. 1720 mala 41 usadlostí. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom a povozníctvom. V súčasnosti sú zamestnaní najmä poľnohosp., priemysle, obchode, doprave, ťažbe nerastných surovín a plynárenstve. Nachádza sa tu got. rím. kat. kostol s opevnením asi z roku 1500, náhrobný kameň Bebekovcov z r. 1391, kostol ref. cirkvi z r. 1785, obnovený v r. 1846 a ZŠ pre 1. - 4. ročník. Má tu sídlo poľnohosp. spoločnosť a južne od obce sú 2 rybníky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť