Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Šenkvice

Základné údaje
Ležia v Trnavskej pahorkatine v doline Trnianskeho potoka. Terajšia obec vznikla v r. 1964, kedy dovtedy 370 rokov samostatné sídelné celky Veľké a Malé Šenkvice, vytvorili jednu obec Šenkvice.

Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy: eneolitného sídliska, pohrebiska nitrianskej skupiny zo staršej doby bronzovej a laténskeho sídliska z doby rímskej.

Čaník (Chanuk) sa písomne spomína v r. 1256 v listine uhorského kráľa Belu IV. Prvý ponemčený názov známy z listiny vikára ostrihomského arcibiskupa Leonarda de Pensauro je z r. 1390, kde sú vymenované farnosti bratislavského prepošstva (Samkawych).
Obyvatelia sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom, podmienky pre vznik priemyselných podnikov vytvorila železnica z Bratislavy do Trnavy, ktorá prechádzala obcou. Pracovala tu tehelňa, liehovar, škrobáreň, pradiareň vlny, Parný mlyn, účastinárska spoločnosť po mnohých zmenách výrobného programu pracuje dodnes. Je súčasťou akciovej spoločnosti Palma - Tumys. Škola bola v obci od r. 1618.

Prvý kostol na území obce bol postavený okolo r. 1350 v gotickom slohu. Tento pravdepodobne zhorel. Na jeho mieste si chorvátski kolonisti postavili nový kostol, ktorý postupne v r. 1614 - 1619 rozširovali. Prestavaný do dnešnej podoby bol v r. 1666. Súčasne s kostolom bola dokončená aj výstavba hradieb okolo kostola, ktoré mali chrániť obyvateľov pred tureckými vpádmi. Tento hradobný areál je jedinečným renesančným dielom. V r. 1991 - 1995 bol Kostol sv. Anny úplne zrekonštruovaný. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie bola vysvätená v r. 1889. Kompletne zrekonštruovaná bola v r. 2003 - 2004.

V obci sa narodili: G. Kolinovič Šenkvický (1698 - 1770 ) historik, Martin J. Kovačič Šenkvický (1744 - 1821) archivár, právnik, historik - na základe erbovej listiny kráľa Františka bol povýšený do šľachtického stavu (1799 ) s právom používať prímenie šľachtického rodu Kovačičovcov - Šenkvický, J. Kovačič Šenkvický (1798 - 1878 ) filozof, právnik - ako 15 ročný získal titul doktora filozofie, ako 17 ročný sa stal doktorom práv, vo veku 20 rokov ovládal 11 jazykov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť