Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Záhor

Základné údaje
Leží vo východnej časti Východoslovenskej nížiny na vale Uhu v nadmorskej výške okolo 109 m. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 13. stor. Prvý písomný doklad je však až z r. 1414. Zemepánmi Záhora boli zemania z viacerých rodov. V r. 1427 malo sídlisko najmenej 6 poddanských domov. Neskôr obyvateľov aj domov pribúdalo. V r. 1599 malo sídlisko 44 poddanských domov. Koncom 17. a začiatkom 18. stor. klesal počet obyvateľov a domov, takže v r. 1715 a 1720 tam hospodárilo len 9, resp. 8 poddanských domácností. Dedinu zväčšili najmä prisťahovalci. V r. 1828 bolo v obci už 69 domov a 642 obyvateľov. V r. 1832 tam bol aj cukrovar. V obci sú dva kostoly, reformovaný kostol z 19. stor. a gr. kat. kostol z r. 1957. V obci stojí aj prednášková sála náboženskej spoločnosti svedkov Jehovových z r. 1993. V obci sú 3 predajne, MŠ, ZŠ 1. - 4. roč., ktoré boli obnovené v r. 1987 až 1989. V r. 1995 bola ukončená plynofikácia obce. Obec plánuje postaviť Areál Slovensko-Ukrajinskej spolupráce Záhor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť