Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Holiare

Základné údaje
Obec leží v západnej časti okresu na Žitnom ostrove. Patrí medzi početné obce Žitného ostrova osídlené už počas neolitu. V chotári obce je nálezisko sídliska volútovej, želiezovskej a lengyelskej kultúry. Našlo sa tu pohrebisko zo staršej doby kamennej, sídlisko maďarovskej kultúry, keltské pohrebisko a sídlisko z doby rímskej a vzácne nálezy z obdobia avarského kaganátu. Obec sa pôvodne nazývala Gellér, pri poslovenčovaní názvov obcí dostala obec názov Holiare. Súčasná obec vznikla spojením dvoch obcí Alsó a Felső Gellér. Prvá písomná zmienka je z r. 1258, keď sa z názvom villa Gullér spomína ako bydlisko jobagionov hradu Szolgagyőr a Pethő. V r. 1940 sa obce zlúčili. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne poľnohosp. Kultúrnou pamiatkou obce je kalvínsky kostol z r. 1783 - 1786.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť