Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čabalovce

Základné údaje
Ležia v severnom okraji Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 400 m. Sídlisko založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo polovice 15. storočia. Najstarší písomný doklad o dedine je z roku 1492. Menšia časť Čabaloviec patrila zemanom zo Zbudze, väčšia časť šľachticom Drugethovcom. Čabalovské sídlisko malo v roku 1600 obývaných 8 poddanských domov, dva domy šoltýsov, pravoslávny kostol a dom farára. Neskôr poddanských obyvateľov pribúdalo. V roku 1715 tam hospodárilo 18 poddanských domácností, v roku 1720 len 10 domácností. V dedine bol aj mlyn. V roku 1828 bolo 49 domov a 361 obyvateľov. Kostol gr. kat. pochádza z roku 1741. Súčasťou obce sú Sterkovce, o ktorých je prvý písomný doklad z roku 1546. V roku 1600 malo 13 poddanských domov, okolo rokov 1715 až 1720 tam postupne hospodárilo 20 a 11 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 39 domov a 298 obyvateľov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť