Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Strháre

Základné údaje
Ležia na úpätí Krupinskej planiny v doline potoka Stará rieka 7 km od Veľkého Krtíša. V chotári obce sú minerálne pramene. Koprovnica, rekreačné a turistické stredisko (letné kúpalisko) je vzdialené 3 km od obce.

Prvé písomné doklady sa zmieňujú o terra Vzturgar, Ztragar v r. 1243. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom, včelárstvom, košikárstvom a remeslami. Časť obyv. pracovala v uhoľných baniach a v priem. podnikoch mimo obce. Na mieste zaniknutého rím. kat. kostola sv. Anny sa podarilo odkryť pozostatky až štyroch starších sakrálnych stredovekých stavieb, románskych kostolov z 11. a z 13. stor., got. kostola s apsidou zasvätenou Povýšeniu sv. Kríža zo 14. stor. V hroboch sa našli šperky a 25 rôznych mincí z 13. - 17. stor. V obci stojí barok. - klas. ev. kostol, z r. 1754 - 1756 a dom Ľ. Kubániho z 19. stor.
M. č.: dolné strháre, selce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť