Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ochtiná

Základné údaje
Obec leží v JV časti Slov. rudohoria v doline Štítnika. Východná časť chotára sa rozprestiera na nive, západná časť na pahorkatine a nižšej hornatine zalesnenej dubom a bukom. V južnej časti katastra na vrchu Hrádok sa nachádza unikátna Ochtinská aragonitová jaskyňa. Obec vznikla v 1. pol. 13. stor. a prvý raz sa spomína v r. 1318 ako Ohtina. Obec patrila štítnickým Bebekovcom a od 2. pol. 16. stor. viacerým zemepánom. Od svojho založenia to bola banská osada, ktorá využívala výsady banského mestečka. V 17. - 18. stor. sa tu rozvinula remeselná výroba, obuvníctvo, kožušníctvo. Pracovali tu dva mlyny na papier, hámor a vysoká pec, v 19. stor. tu fungoval hámor aj na meď. Je tu lom na magnezit a mramor. Obyv. sa zaoberali baníctvom, poľnohosp., povozníctvom a remeslami. V súčasnosti sú zamestnaní v priemysle, ťažbe nerastných surovín, poľnohosp., obchode a službách. V obci sa nachádza rom.-got. ev. a. v. kostol z pol. 13. stor., niekoľkokrát upravený. Barok. budova ev. fary je z 18. stor., na ktorej sú pamätné tabule historika L. Bartolomaeidesa (1787 - 1862), drevorytca Jonáša Bubenka (17. stor.) a novinára Daniela G. Licharda (1812-1882). Na hrádku sa nachádza rekreačné stredisko a vstupný areál do Aragonitovej jaskyne, ktorá je otvorená pre verejnosť. V obci je zriadená ZŠ pre 1. - 4. ročník. Poľnohosp. pôdu využíva PD Roštár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť