Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trnovec

Základné údaje
V chotári obce bolo staroslovanské sídlisko v 8. - 9. stor. Obec nadväzuje osídlením na veľkomoravské obdobie. Prvá doposiaľ získaná písomná zmienka o obci je z r. 1548, kedy "Thernowuwes" osídlili chorvátski poddaní Petra Bakiča utekajúci pred Turkami. Patrila panstvu Holíč. V tom čase tu bol majer a spomína sa i stará trnovská osada. V r. 1598 sa Trnovec spomína pri delení révayovskej časti ako Ternowec. V čase protihabsburských povstaní sa Trnovec vyľudnil a podľa urbára holíčskeho panstva z r. 1693 bolo v Trnovci len 8 poddaných. Jozefínsky súpis z r. 1787 zaznamenal v Trnovci 38 domov a 271 obyvateľov. V r. 1828 bolo v Trnovci 51 domov a 351 obyvateľov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., bola tu tehelňa. V obci sa narodil prekladateľ Ján Šimkovič a významný slovenský literárny vedec PhDr. Imrich Kotvan, CSc.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť