Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Devičany

Základné údaje
Ležia na styku Štiavnických vrchov a Ipeľskej pahorkatiny. V lokalite miestne nazývanej Háj sa nachádza vzácny chránený strom Devičianska oskoruša, ktorej vek sa odhaduje na 400 rokov. Obec vznikla v r. 1951 zlúčením Dolných a Horných Devičian.

Dolné Devičany: Písomne sa spomínajú v r. 1075 (Baka). Táto banská obec patrila kláštoru v Hronskom Beňadiku, od r. 1388 do 16. stor. časť obce hradu Levice, v 18. stor. rod. Eszterházyovcov. Banskú časť obce prevzala od opátstva rod. Hellenbachovcov, ktorej príslušníci viedli prieskumné práce do r. 1770. V 16. - 17. stor. ničili obec turecké nájazdy. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., chovom oviec a do 18. stor. aj vinohradníctvom.

Horné Devičany: Obec vznikla v chotári obce Dolné Devičany v 16. stor. (Felső Thotbaka), patrila rod. Prandorffyovcov, neskôr rod. Eszterházyovcov a Schöllerovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a prácou v lesoch. V súčasnosti sa v obci darí vinohradníctvu a hlavne ovocinárstvu. Dobré meno obce šíri dobrým hospodárením firma Hronfruct, zaoberajúca sa hlavne pestovaním jabĺk a PD Bátovce. V obci sú výborné podmienky pre ďalší rozvoj podnikateľských aktivít v smere chovu oviec a výroby ovčiarskych produktov, prípadne chovu domácich zvierat (ošípané). Ubytovanie v krásnom prostredí poskytuje poľovnícka chata na Žuhráčke pre 20 návštevníkov. Ev. kostol, barok. - klas., pochádza z r. 1776, veža bola pristavená v r. 1856. Je obohnaný múrom, do ktorého je vložený kamenný barok. - klas. epitaf, ktorým bol pôvodne označený hrob manželky cisársko-kráľovského dôstojníka Wilhelma Adolfa von Luderitz, ktorá zomrela v r. 1754 v obci Čajkov a je pochovaná v hrobke pod devičianskym kostolom. Klas. kúria zo zač. 19. stor. bola prestavaná v r. 1880 - 1890.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť