Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Moravské Lieskové

Základné údaje
Rozsiahla kopaničiarska obec pod Veľkou Javorinou (968 m n. m.). Väčšina územia patrí do CHKO Biele Karpaty. Obec je členom Spoločenstva obcí mikroregiónu Javorina. Časti obce: Moravské Lieskové, Brestové, Bučkovec. Plevovec, Šance, Malá Strana, Za Javorom, Braništia... Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398 ako Lezkow patriaci beckovskému panstvu. Obyvateľstvo sa živilo prevažne poľnohospodárstvom, vinohradníctvom. Tradícia pretrváva dodnes, oživuje sa priemyselná výroba. V obci žili a tvorili významné osobnosti: ThDr. Jozef Buday - rím. kat. kňaz, politik, spisovateľ, publicista. Jozef Hollý - evanjelický farár, vlastenec, buditeľ, spisovateľ, autor veselohry Kubo a ďalších hier. Štefan Svetský - národovec, zberateľ starožitností, prispievateľ do časopisov, vydavateľ pohľadníc Moravského Lieskového. Martin Rázus - evanjelický farár, spisovateľ, básnik, politik, autor románov: Maroško, Maroško študuje, Krčmársky kráľ... Elena Holéczyová - textilná výtvarníčka, čipkárka svetovej úrovne. Anna Ivanová - učiteľka, spisovateľka, autorka prvej slovenskej detskej operety. Zaujímavými budovami v obci sú: Evanjelický kostol tolerančný s novorománskou úpravou postavený v roku 1785 - 86 a rím. kat. kostol sv. Martina biskupa pseudorománsky, postavený na mieste vyhoreného gotického kostola v roku 1911. V osade Šance je kaplnka Sedembolestnej Panny Márie postavená v roku 1997. Školstvo: Základná Škola s materskou školou, Základná umelecká škola. Zdravotníctvo: Zdravotné stredisko: detský lekár - pediater, zubný lekár, dvaja obvodní lekári pre dospelých, zubný laborant, lekáreň. Kultúra: knižnica, dva kultúrne domy, osvetový dom, dom ľudovej kultúry. prírodný amfiteáter, dychová hudba Lieskované, dychový orchester Lieskovan, folklórna skupina Kasanka, hudobná skupina Lagúna. Šport: 2 futbalové ihriská, kolkáreň, posilňovňa, westernová osada. V obci je vybudovaná plynofikácia. Čiastočne vodovod, pošta, pestovateľská pálenica.
M. č.: Brestové, Bučkovec, Moravské Lieskové, Šance.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť