Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hanková

Základné údaje
Leží v JV časti Slov. rudohoria na terasovej plošine Hankovského potoka. Chotár má v Z časti ráz nižšej hornatiny, prechádzajúcej smerom na JV do vrchoviny. Zalesnenie tvorí hlavne buk. Obec vznikla na valaskom práve koncom 15. stor., prvá písomná zmienka je z r. 1556 pod menom Hanckowa. Patrila štítnickým Bebekovcom a od 17. stor. Andrássyovcom, ktorí neuznávali valaské právo obce a neumožnili im ho uplatňovať. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., prácou v hámroch, povozníctvom a ovocinárstvom. V súčasnosti sú zamestnaní v poľnohosp., lesníctve a priemysle. Za prácou dochádzajú do blízkeho okolia. V obci sa nachádza klasicistický ev. a. v. kostol z r. 1811. Poľnohosp. pôdu obhospodaruje PD Roštár.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť