Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Veľké Hoste

Základné údaje
Obec sa nachádza v Z časti bánovského výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na str. toku potoka Livina. V okolí obce sa zachovali len zvyšky dúbrav, miestami s brezou a borovicou. Lesy bohaté na zver, liečivé rastliny a huby. Osídlenie v neolite, sídlisko lengyelskej kultúry, žiarové pohrebisko lužickej kultúry z ml. doby bronzovej, sídlisko z doby hallštatskej, slovanský mohylník zo 7. - 9. stor. a veľkomoravské sídlisko v chotári Chrásky. Obec sa vyvinula zo zem. osady z 12. stor. Prvá písomná zmienka o obci z r. 1329. Boli roľníci, nádenníci, pestovali chmeľ a kapustu. V 1. pol. 19. stor. sa vzbúrili proti zemepánovi. Obyvatelia sa živili i výrobou vozových kolies a obrábaním pôdy na veľkostatkoch. Počas SNP v okolí pôsobili part. jednotky Karasieva Stepanova. V obci sa narodil Ján Dubovský (1654-1710), zostavil prvé trigonometrické tabuľky v Uhorsku. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého so sochou sv. Jozefa, renovovaná zvonička z 18. stor., kaplnka Bolestnej Panny Márie z 19. stor. s polygonálnym ukončením. Rozvojové programy: zimná a letná turistika, cykloturistika s možnosťou napojenia na cyklotrasy spoločenstva obcí Topoľčianskeho a Duchonského mikroregiónu. Blízkosť vodných nádrží Nemečky a Halačovce s možnosťou lovu rýb, poľovníctva a chalupárčenia.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť