Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Mojtín

Základné údaje
Obec leží v S časti CHKO Strážovské vrchy. Mierne zvlnený pahorkatinný povrch chotára tvoria treťohorné usadeniny a skrasovatené druhohorné horniny s viacerými jaskyňami. Obec je na troch miestach stiesnená skalnými rebrami zvanými Mojtínske brány, cez ne sa prediera potok i cesta. Obec sa spomína v r. 1363 ako Moite. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., za 1. ČSR aj podomovým obchodom, pracovali v lesoch. V obci je rím. kat. kostol Cyrila a Metoda neskoroklasicistický je z r. 1863. Z Mojtína pochádzal najstarší vojak sveta, zobrazený na veľkom plátne J. B. Klemensa na koni s banderiálnou zástavou. Ladislav Škultéty Gábriš patril do husárskeho pluku baróna K. Nauendorfa. Žil 96 rokov, z toho ako vojak slúžil 81 rokov. Zúčastnil sa v dvoch bitkách proti Turkom, siedmich proti Nemcom a v dvanástich proti Francúzom. Trikrát bol ľahšie zranený. Okrem slovenčiny, maďarčiny a nemčiny ovládal latinu a francúzštinu. Zomrel v Novom Arade v Sedmohradsku v r. 1832, na tamojšom cintoríne mu dal vyhotoviť pomník gróf Vincent Eszterházy. Obec je známym strediskom zimných športov. V lete sú stráne s okolím využívané na agroturistiku s dobrými cyklotrasami.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť