Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ordzovany

Základné údaje
Nachádzajú sa v SV časti Hornádskej kotliny na styku s Levočskými vrchmi. Jednotvárny povrch chotára tvoria treťohorné flyšové súvrstvia. Južná časť je odlesnená, v severnej časti sú miešané dubovo-bukové lesy s prímesou jedle a smreka.

Ordzovany pôvodne patrili Spišskému hradu. V r. 1260 ich Belo IV. vyčlenil a daroval bratovi spišského prepošta Mateja, Antaleusovi. Veriacim obce slúži rím. kat. kostol sv. Antona opáta. Pôvodne ranogotický, pochádzajúci z polovice 13. stor., prestavaný v polovici 17. stor. V kostole sa nachádza rokokový oltár sv. Antona pustovníka z konca 18. stor. Prícestná kaplnka sv. Juliany pochádza z 18. stor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť