Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Ipeľské Predmostie

Základné údaje
Leží na pravom brehu Ipľa, 40 km JZ od okresného mesta. Kataster obce patrí k medzinárodne chráneným mokraďným oblastiam, s výskytom biotopov vodného vtáctva, vzácnych živočíšnych a rastlinných druhov, typických pre vŕbovotopoľové lužné lesy. Prírodná rezervácia Ipeľské Hony a Ryžovisko s komplexom rozsiahlych močiarov bývalých ryžových polí zaberá 411 ha. Prvá zmienka o obci (Hydweg terra) je z r. 1249. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, ovocinárstvom, pestovaním tabaku a v 20. stor. ryže. Aj v súčasnosti poľnohosp. a vinohradnícka obec. Vyrábajú sa tu nekonzervované mrkvové džúsy. Kultúrnymi pamiatkami sú secesný rím. kat. kostol Ružencovej Panny Márie z r. 1924, kaplnka so súsoším Piety z r. 1786, prícestná kaplnka z konca 19. stor pamätná tabuľa oslobodenia obce v r. 1945. Je tu základná cirkevná škola sv. Rity s vyučovacím jazykom maďarským, MŠ, kultúrny dom, obchody a futbalové ihrisko.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť