Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Krajné

Základné údaje
Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v JV cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline potoka Jablonky a Korytárky. Krajné ako súčasť čachtického hradného panstva patrilo do Nitrianskej župy. Jej územie sa už v 15. storočí členilo na menšie administratívne jednotky. Po vzniku okresného zriadenia až po rok 1960 sa Krajné stalo súčasťou Myjavského okresu. Potom patrilo do okresu Trenčín a od konca roka 1996 sa znova stalo súčasťou Myjavského okresu. Zaujímavou raritou obce je skutočnosť, že sa skladá z 6 miestnych častí a 39 osád. Sú to kopanice zo 16. až 17. stor. Mnohé z nich, hlavne samoty, zanikli alebo ďalšou výstavbou sa zlúčili do jedného názvu. Veľká kopaničiarska obec sa spomína v r. 1392 ako Krayna, príslušenstvo hradu Čachtice. Tradičným zamestnaním bola výroba ľanového oleja a poľnohosp. s chovom dobytka, hlavne oviec. Aj po r. 1918 pretrvali pôv. zamestnania - výroba čipiek, výšivkárstvo, ovocinárstvo, chov dobytka, oviec. Obec sa zapojila do part. odboja. JRD zal. v r. 1949. Ešte v pol. 20. stor. ženy predávali svoje paličkované výšivky - z pôv. hrubých čipiek z konopných priadzí a nití od 80. rokov 19. stor. sa rozšírila jemnejšia, tzv. vláčiková paličkovaná čipka, charakteristická pre túto oblasť regiónu. Kostol rím. kat. renesančný z r. 1595, prestavaný v pol. 18. stor. v baroku. Okolo kostola zvyšky renesančného obranného múru. Kostol ev. av. postavený ako tolerančný v r. 1784 bez veže, obnovený po r. 1806, keď ho zapálil blesk, r. 1867 renovovaný a zaklenutý. V r. 1962 prestavba interiéru. Kúria klasicistická z pol. 19. stor. V Krajnom sa narodili: P. Štefánik, národovec, otec M. R. Štefánika, J. Ďuriš - Frndák, osvetový pracovník a vydavateľ. Pôsobili tu: M. Augustini, farár, náb. spisovateľ, pedagóg, V. Šulek, národovec, J. J. Boor, kaplán, spisovateľ, M. Bodický, spisovateľ, lit. historik V. Roy, kňaz, básnik, Š. Krčméry, básnik a lit. kritik, JUDr. I. Markovič, politik, redaktor, minister nár. obrany, Elo Šándor, pôv. bankový úradník, spisovateľ, autor známeho "Sváka Ragana z Brezovej". Je tu ev. farský úrad, zdravotné stredisko, PD, MŠ, ZŠ, hotel.
M. č.: Krajné, Luskovica, Matejovec, Podvrch, Zbehy, Žadovica.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť