Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kostolná pri Dunaji

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na nive medzi riekami Čiernou vodou a Malým Dunajom. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy eneolit. sídliska s kanelovanou keramikou a pohrebiska stredodunajskej mohylovej kultúry zo str. doby bronzovej. V r. 1960 bolo tu v rámci archeologického výskumu odkrytých 66 hrobov germánskeho pohrebiska z 1. stor. n. l. Uvedený nález aj vzhľadom na bohatstvo urnových hrobov (spony, ihlice, hroty zbraní, bronzové nádoby, panvice, vedrá, hrebene, opasky) pravdepodobne súvisí s kvádskym Vanniovým kráľovstvom (regnum Vannianum ) z 1. stor. n. l. - prvým štátnym útvarom na území Slovenska. Obec je písomne doložená z r.1332 (Villa Sancti Andree, teda osada sv. Ondreja), ale podľa základov kostola sv. Ondreja ( pochádza z 12. stor. ) je oveľa staršia. Kostol bol postavený v románskom slohu ako jednoloďová stavba s polkruhovou svätyňou a vežou. Napriek viacerým prestavbám je jeho románsky charakter dodnes viditeľný. Fara kostola sa spomína ako "antiqua parochia" (stará fara) už v r. 1281.

Základný kameň osídlenia lokality položila stavba kostola sv. Ondreja, ktorý bol od stredoveku významným centrom širokého okolia. Už od r. 1711 viedla tunajšia fara cirkevné matriky celého farského obvodu a od r. 1776 pri nej pôsobila triviálna škola. Obyvatelia obce sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Názov obce Hasvár vznikol v 18. stor. zo staršieho maďarského názvu Egyházfa (Egyházfalva), čomu zodpovedá slovenský názov Kostolná. Názov Kostolná pri Dunaji nesie obec od r. 1948. Bola majetkom viacerých zem. rodín - Vízkoziövcov, Egyházyovcov, Bánkfalviovcov, Olgyayovcov, Csorbaovcov, Szüllöovcov a i., v 17. stor. ako majetok bratislavskej Kapituly prešla do vlastníctva Pálffyovcov. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

V súčasnosti sa tu nachádza Oáza sibírskych tigrov, umiestnená na samote, v chotári obce.

Malý Šúr - obec sa vyvinula v chotári obce Šúr, doloženej z r. 1245. Malý Šúr sa spomína v r. 1335 (Pynthekswr), patril hradu Bratislava (správnemu a súdnemu obvodu so sídlom v Holiciach). Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Ku Kostolnej pri Dunaji obec pripojili v r. 1943. Pôv. neskororom. kostol Panny Márie z pol. 13. stor. bol got. a barok. upravovaný a v r. 1933 prestavaný.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť