Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Trenčianske Mitice

Základné údaje
Obec Trenčianske Mitice leží na južných svahoch Strážovskej hornatiny. V minulom delení šľachtického majetku na panstve Mýto vznikli tri obce s rovnakým názvom Mitice, ktoré v počiatočnom období svojho vývoja dostali rozlišovacie prívlastky: Rožňové, Zemianske a Kostolné Mitice. Zlúčením týchto 3 obcí vznikla v roku 1960 obec Trenčianske Mitice. Najstaršia písomná zmienka o obciach je z roku 1269 pod názvom Mitha. Kostol v Kostolných Miticiach z 13. storočia sa nachádza v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332-1337, ktorý predstavuje najstarší zoznam fár na Slovensku. Pôvodne gotický rím. kat. kostol sv. Juraja bol v roku 1794 prestavaný na barokový, zvony sú gotické z roku 1451 a 1519. V časti Rožňové Mitice - strategická poloha bývalej stredovekej križovatky dvoch ciest spojníc Považia a Ponitria sa nachádza renesančný kaštieľ zo začiatku 18. stor. Obec má vybudovanú infraštruktúru. Je nutné dobudovať kanalizáciu a ČOV, z dôvodu ochranných pásiem vôd a minerálnych vôd. V katastri obce Zemianske Mitice sa nachádza pozoruhodná skupina štyroch gaštanov jedlých /Castanea sativa/. Najmohutnejší z nich má obvod kmeňa 4,46 m. Odhadnutý vek je 500 rokov. Obec je bohatá na minerálne vody a zásoby pitnej vody. Minerálne vody majú priaznivé účinky pri poruchách zažívacieho traktu, pri zápalových ochoreniach močových ciest. Je vyústená a prečerpávaná na plnenie PET fliaš, známa ako Mitická perlivá. Odber vody je možný i v altánku v intraviláne obce, časť Rožňové Mitice.
M. č.: Kostolé Mitice, Rožňovské Mitice, Zemianske Mitice.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť