Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Herľany

Základné údaje
Obec leží v doline Herlianskeho potoka na záp. svahu Slanských vrchov v Košickej kotline. Prevládajú hnedé, menej nivné pôdy. Alkalicko - železité min. pramene Sloboda, Prameň, Kysuca a chránený prír. výtvor Herľanský gejzír. V chotári prír. rezervácia Malé Brdo. Prvá pís. zmienka z r. 1487 (Haryan) ako súčasť svinického panstva. Názov je nemeckého pôvodu (horský les, pastvina). Pre nedostatok ornej pôdy v 1. pol. 16. stor. vyľudnená. Zač. 17. stor. v majetku hradného panstva Trebišov, osídlenie rusín. obyv. Kúpeľné miesto navštevované v 17. stor. Košičanmi a Zemplínčanmi, v 18. stor. liečenie žalúdočných, črevných, reumatických chorôb. R. 1870 hydrologický vrt Herlianského gejzíru navrhnutý Viliamom Zsigmudym. Po 2. svet. vojne sa kúpeľná liečba neobnovila. Rím. kat. kaplnka sv. Petra a Pavla z r. 1859. Fil. rím. kat. far. úrad Kecerovce. Kúpeľná budova z pol. 19. stor. Vých. od obce zvyšky stredovekého hrádku. Penzión, uč. - výcvikové zariadenie TU Košice. Obecná knižnica, ZŠ. Autobusová zastávka.
M. č.: herľany, žírovce.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť