Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bešeňov

Základné údaje
Leží v Podunajskej nížine na ľavom brehu Žitavy, 13 km juhovýchodne od Šurian. V r. 1075 Gejza I. daroval dvornícku dedinu pod menom Hudwordiensium Bissenorum, obývanú Bešeňmi (jeden z tureckých kmeňov, ktorého príslušníci prichádzali v 10. - 13. stor. do panónskej oblasti a roztrúsene si zakladali dediny), kláštoru v Hronskom Beňadiku, ktorému patrila ešte aj v r. 1209. Za Ladislava IV. dedinu napadol a zničil Salamon z Veľkých Loviec. V r. 1330 kláštor prenajal časť majetku Gýmešskému panstvu. V r. 1342 časť zeme vysúdili dolnoohajskí zemania po napadnutí dediny. Po zániku kláštora v r. 1565 bola obec až do zač. 20. stor. vo vlastníctve Ostrihomskej kapituly. V r. 1570 mala obec 14 domov a bola poplatná Turkom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., hlavne pestovaním kvalitnej zeleniny. Tejto činnosti sa venujú dodnes. Za 1. ČSR bola obec známa aj chovom koní. Poľnohospodárski robotníci sa v tom čase zúčastňovali mzdových štrajkov. V r. 1938 - 1945 bola pripojená k Maďarsku. JRD bolo založené v r. 1950. Pôvodne barok. rím. kat. kostol Narodenia Panny Márie z r. 1745 bol prestavaný v r. 1809.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť