Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Liptovský Michal

Základné údaje
Leží východne od Ružomberka nad ústím Ľupčianky do Váhu. V chotári obce boli objavené zvyšky osídlenia ľudu lužickej kultúry a slovanské sídlisko z veľkomoravského obdobia. Obec vznikla neskôr v okolí staršieho kostola. Najstaršia písomná zmienka je z r. 1237. Podľa týchto informácií kostol svätého Michala tu stál skôr a dedina neskôr dostala meno od jeho patróna. V chotári obce vznikla už na prelome 16. a 17. stor. papiereň patriaca mestu Ľupča a bola najstaršou známou papierňou v Liptove. Miestna železná huta je doložená už v 16. stor. a patrila fare v Lipt. Teplej a neskôr zemianskemu rodu Rádyovcov. V 19. storočí v obci pracovali 3 píly.V r. 1924 sa obec pričlenila k Ivachnovej a osamostatnila sa v r. 1954. Obec sa zapojila do SNP. Nemci časť obce vypálili. V r. 1955 tunajší roľníci vstúpili do Štátnych majetkov v Ivachnovej. Drevená zvonica pochádza zo 17. stor. Obec je rodiskom básnika národovca, kňaza Ladislava Antona Moyša (1867 - 1950), spisovateľa Jána Ďateľa (1847 - 1928) a národopisca Miroslava Antona Húsku (1905 - 1975). Je aj pôsobiskom významného slovenského historika Štefana Nikolaja Hýroša (1813 - 1888).

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť