Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Henclová

Základné údaje
Obec leží na hornom povodí rieky Hnilec na severových. Slovenského rudohoria. Chotár hornatinný až vrchovinný, prevažne zalesnený smrekom. Turistická trasa v Slovenskom raji s prevýšením 633 m: Hnilec - Peklisko - Volovec - Henclová. Vznikla ako banská osada v 14. stor. R. 1314 priznané banské privilégiá. Osada a bane na striebro v správe slobodného kráľ. mesta Smolník (1327, kráľ Karol Róbert). Patrila ku Gemersko-malohontskej župe. R. 1828 mala 26 domov s 252 obyv. Vysťahovalecká vlna kon. 19. stor. R. 1912 štátna lesná správa dala do prevádzky lesnú železnicu Nálepkovo - Henclová s dĺžkou 7 km, slúžila do 60. r. 20. stor. V 1. ČSR obyv. pracovalo v lesnom hospodárstve. R. 1925 k obci pričlenená Tichá Voda. Prvá pís. zmienka o Tichej Vode z r. 1344 (Lassuy Patak, Stilbach). Banské mestečko v Spišskej župe. Vypálené v r. 1556 Bebekovcami. Rím. kat. kostol v Henclovej z r. 1890 - 91, rozšírený sakristiou r. 1940. Pomník padlým účastníkom SNP z r. 1959. Pasienkové pozemkové spoločenstvo a urbariát. Autobusová zast. Celková výmera pôdy: 1432 ha, z toho 1183 lesné pozemky, 197 poľnohospodárska pôda, 190 trvalé trávne porasty. Člen ZMO Hnileckého regiónu.
M. č.: henclová, tichá voda.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť