Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Rozhanovce

Základné údaje
Ležia v Košickej kotline v doline potoka Hýľov a Torysy. Povrch chotára je v záp. časti rovinatý, vo vých. mierne zvlnený, pahorkatinný, tvorí súvrstvie mladších treťohôr. Súvisle je pokrytý svahovými hlinami a štvrtohornými náplavami Torysy. Les je iba v severových. časti. Má hnedozeme a nivné pôdy. Boli osídlené v neolite - sídlisko bukovohorskej kultúry a v dobe železnej - mohylový násyp. Prvýkrát písomne doložené v r. 1270, keď ich daroval kráľ Rajnoldovi, zakladateľovi rodu Rozgonyiovcov. 13. 6. 1312 sa v chotári obce odohrala bitka medzi Karolom Róbertom a Omodejovcami. R. 1334 odviedla obec 5 grošov desiatku, r. 1427 mala 50 port, r. 1630 odviedla 1 a pol porty deviatku od gazdov a štvrť porty od želiarov, r. 1715 mala 5 domácností, r. 1772 44 rodín, ktoré patrili Kelczovcom, Sóosovcom, Almássyovcom, Zomboryovcom. V r. 1828 mala 83 domov a 555 obyv. Bola košickým ghettom s rabinátom. V r. 1850 tu sídlil aj slúžnovský úrad pre slovenské obce Abov.-turnianskej župy. V r. 1838 sa tu narodil maliar Leopold Horovitz. Obyv. sa živili roľníctvom, poľnohosp. a robotou na miestnych veľkostatkoch. Pamiatky: Kostol rím. kat. barok. z r. 1770, postavený zo zvyškov got. zo 14. stor. Kúria renes. zo 17. stor., klas. upravená konc. 18. stor. Dve kúrie rokok. z 2. pol. 18. stor., klas. prestavané zač. 19. stor. Štyri kúrie klas. z konca 18. a zač. 19. stor. Rím. kat. far. úrad. Filiálka gr. kat., ev. ref. a ev. a. v. far. úradu v Kráľovciach. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ prírodný amfiteáter s kapacitou 1950 miest, kde sa každoročne konajú folklórne slávnosti v mesiaci jún a v máji Festival náboženskej piesne. Autobusová zastávka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť