Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Dolné Lefantovce

Základné údaje
Obec leží v Podunajskej nížine pri SZ úpätí pohoria Tribeč, 17 km sev. od Nitry. Archeologické nálezy v katastri obce sú z paleolitu, ďalej neolitické sídlisko želiezovskej kultúry, zo starého eneolitu a kostrové pohrebisko z Veľkej Moravy. V r. 1113 Elefant (prvá zmienka o obci) ležal v susedstve majetkov zoborského kláštora. Bola to hraničná dedina šľachticov z Lefantoviec, ktorá susedila so zemou Gýmeš. Zač. 15. stor. Lefantovských potrestal panovník za zlé zaobchádzanie s poddanými, svoje majetky si potom vymohli od kráľa Žigmunda. V r. 1421 získala obec trhové právo. Turecký súpis z r. 1570 uvádza obec spustnutú, v r. 1601 mala 13 domov. Funkčný mlyn v r. 1664 patril janičiarom. V 16. stor. sa rozrástli majetky Forgáchovcov a rodiny z Oponíc. V pol. tohto storočia sa začal formovať aj rod Jaklinovcov. V r. 1751 žilo v obci 32 rodín, 14 usadlostí nebolo obývaných. V nasledujúcich stor. mali majetky v držbe významné rody Forgáchovcov, Pongrácovcov, Bartakovičovcov a rád paulínov z Horných Lefantoviec. Majetky rádu prešli v r. 1785 na kráľovskú komorskú správu v Nitre. V r. 1836 kúpil majetky v Dolných Lefantovciach František Gyulai. Pôvodne gotický rím. kat. kostol z r. 1559 bol postupne prestavaný v klasicistickom štýle s patrocíniom Narodenia Panny Márie. V krypte kaplnky z r. 1861 je pochovaný jágerský arcibiskup V. Bartakovič. JRD bolo v obci zal. v r. 1957. Dolné a Horné Lefantovce sa spojili v r. 1976, v decembri 2002 sa opäť rozčlenili.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť