Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kojatice

Základné údaje
Ležia v Šarišskej vrchovine v nadmorskej výške okolo 340 m. Dnešná obec vznikla zlúčením dvoch obcí: Kojatíc a Šarišských Lužianok. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo už pred 11. storočím. Prvý písomný doklad o Kojaticiach pochádza z r. 1248 a o Šarišských Lužiankach je z r. 1335. Patrila postupne viacerým zemepánom. V r. 1427 tu hospodárilo do 35 poddanských domácností. V r. 1600 malo sídlisko 30 poddanských domov aj mlyn. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 8 až 11 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 42 domov a 338 obyvateľov, v r. 1900 bolo 518, v r. 1970 657 obyvateľov. Pamiatky obce: v Kojaticiach je rim. kat. klasicistický kostol z r. 1784, ktorý postavili jezuiti. Ich rád v tom čase sídlil v tunajšej starej škole, ktorá dodnes stojí a doteraz sa v nej vyučuje. Kostol je zasvätený sv. Ondrejovi, patrónovi obce. V r. 2001 bol postavený ev. a. v. kostol zasvätený sv. Trojici. V Šarišských Lužiankach je kaplnka pre veriacich rim. kat. cirkvi. Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a sv. Pavlovi, patrónom obce, a nachádza sa v kúrii postavenej v r. 1705. V obci je základná škola pre 1. - 4. roč., 2 - triedna materská škola, školská jedáleň, COOP Jednota Kojatice - obchod s potravinami, SIDON Šarišské Lužianky - obchod s potravinami, kultúrny dom, knižnica, hasičská zbrojnica, dom smútku, futbalový štadión.
M. č.: Kojatice, Kojatická Dolina, Pod Pastviskom, Šarišské Lužianky.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť