Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Žiar nad Hronom

Ul. Š. Moyzesa 46
Žiar nad Hronom
96519

Tel.:   045/6787120
Fax:   045/6732404

Úradné hodiny:

7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30, 12:00, 15:30
7:30-11:30-15:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: