Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Kežmarok

Hlavné nám. 1
Kežmarok
06001

Tel.:   052/4660101
Fax:   052/4660101

Úradné hodiny:

8:00-12:00, 13:00, 15:00
08:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 16:15
08:00-12:00, 13:00, 15:30
8:00-12:00, 13:00, 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: