Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola, Pohronský Ruskov

Hlavná 120
Pohronský Ruskov
93562

Tel.:   036/7795019
Fax:   036/7720320

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: