Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Matrika

Hlavná 62
Pohronská Polhora
97656

Tel.:   048/6189387, 6199211
Fax:   048/6189367

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: