Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Bytča

Nám. Slov. Republiky 1/1
Bytča
01401

Tel.:   041/5073923
Fax:   041/5073923

Úradné hodiny:

7:00-11:00, 11:30, 15:00
7:00-11:00, 11:30, 15:00
8:00-11:00, 11:30, 16:00

7:00-11:00, 11:30, 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: