Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Gymnázium J.A. Komenského s VJM - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce

Komenského 1
Želiezovce
93701

Tel.:   036/7711107, 7711229
Fax:   036/7711229

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: