Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Základná škola s materskou školou, Hlboké nad Váhom

č. 124
Hlboké nad Váhom
014 01

Tel.:   041/5533577
Fax:   041/

Úradné hodiny:







Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: