Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Obecný úrad

č. 153
Osturňa
05979

Tel.:   052/4894128
Fax:   052/4894128

Úradné hodiny:

7:30-11:30 12:30:15:30
7:30-11:30 12:30:15:30
7:30-11:30 12:30:15:30
7:30-11:30 12:30:15:30
7:30-11:30 12:30-13:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: