Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Matrika

č. 307
Plavecký Mikuláš
90635

Tel.:   034/6538301
Fax:   034/6538301

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: