Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcia

Mestský úrad Levice

Nám. hrdinov 1
Levice
93401

Tel.:   036/6350211
Fax:   036/6306901

Úradné hodiny:

8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 15:30
8:00-11:30, 12:30, 16:30

8:00-11:30-11:30

Úradné hodiny
Späť na zoznam
Prislúchajúce odbory: