Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Správa štátnych hmotných rezerv SR

Pražská 29
Bratislava - Staré Mesto
81263

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57278233
Fax:  

Úradné hodiny:

8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-15:00
8:00-14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam