Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1
Bratislava - Staré Mesto
81325

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57871111, 58651111
Fax:  02/57871100

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam