Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Radlinského 13
Bratislava - Staré Mesto
81780

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57200511
Fax:  02/57200555

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam