Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Palisády 29/A
Bratislava - Staré Mesto
817 80

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/57200511
Fax:  02/57200555

Úradné hodiny:

09.00 – 12.00 13.00 – 15.00

09.00 – 12.00 13.00 – 15.00Úradné hodiny
Späť na zoznam