Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov

Košická 2
Levoča
05401

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  053/4513649
Fax:  053/4510935

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam