Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne

Súdna 15, priečinok 119
Trenčín 1
911 96

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421/32/652 14 38
Fax:  +421/32/652 85 03

Úradné hodiny:

08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam