Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Kancelária verejného ochrancu práv

Grösslingová 35
Bratislava - Staré Mesto
811 09

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  +421 2 323 63 701, +421 2 323 63 702
Fax:  02/323 63 703

Úradné hodiny:

8:00 – 11:30, 12:00 – 16:00
8:00 – 11:30, 12:00 – 16:00
8:00 – 11:30, 12:00 – 16:00
8:00 – 11:30, 12:00 – 16:00
8:00 – 11:30, 12:00 – 14:00

Úradné hodiny
Späť na zoznam