Ústredný portál verejnej správy

Inštitúcie

Zodpovednosť za obsah:

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Mokrohájska cesta 1
Bratislava - Karlova Ves
84240

GPS (lat;lon): ;
Tel.:  02/54650062
Fax:  02/54651354

Úradné hodiny:Úradné hodiny
Späť na zoznam